piątek, 16 marca 2012

Spotkanie Komisji Historycznej

Gośćmi spotkania byli Jezuita ks. dr Józef Maria BARTNIK SJ, z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na ul. Świętojańskiej 10, filozof, teolog i chemik (doktoryzował się z chemii) oraz Ewa J. P. STOROŻYŃSKA, prawnik z wykształcenia, autorka książek historyczno-religijnych. Zaproszeni zostali jako współautorzy książki pt. ,,Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą", wydanej 2011 przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek, a wyróżnionej w Konkursie im. Jerzego Skowronka podczas Targów Książki Historycznej w 2011 roku. Spotkanie Komisji Historycznej miało wyjątkowy charakter, ponieważ zorganizowane zostało wspólnie z Zarządem Głównym TPW, a otworzył je Prezes TPW prof. Lech KRÓLIKOWSKI.

Po powitaniu Gości i zagajeniu prof. Królikowskiego, który połączył spotkanie z Jezuitą ks. dr Bartnikiem z Rokiem innego Jezuity: ks. Piotra Skargi, przewodnicząca Komisji Historycznej przedstawiła omówiła zawartość książki, której tematyka jest znacznie szersza niż tematy będące przedmiotem naszej dyskusji: jest to bowiem - bogato udokumentowana książka poświęcona kultowi Matki Bożej, objawieniom, znaczeniu kultu, wiary i objawień Maryjnych w historii Polski – (Victoria Wiedeńska, obrona Jasnej Góry podczas ,,potopu” szwedzkiego, cudowne ocalenie Jasnej Góry w 1945 roku itd.) Jest też to książka po- święcona walce z kościołem i wiarą, walce o sekularyzację społeczeństwa, a także niebezpiecznym skutkom tej walki w przemianach obyczajowości. Dodać należy, że książkę czyta się dobrze, ma walory literackie, a cenne są także - liczne, szczegółowe odsyłacze – ukazujące literaturę z której korzystali Autorzy. Cenne jest również kalendarium wydarzeń od czerwca do sierpnia 1920 roku. Zamieszczone też tu zostały pie- śni o Matce Bożej Łaskawej śpiewane w Sanktuarium Matki Bożej łaskawej lub specjalnie napisane dla tej publikacji przez księdza prałata Stanisława Kądzielę i JE księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego. Najwięcej jednak- zgodnie z tytułem książki - autorzy poświecili Bitwie Warszawskiej, a także dziejom kultu Matki Bożej Łaskawej. Więcej informacji znajduje się w opracowaniu Haliny Niemiec na stronach Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz