niedziela, 16 lutego 2014

Gender - kształtowanie nowego człowieka

Wiadomości z Centrum Duchowości Świeckich
Warszawa Luty 2014 


 „Gender - kształtowanie nowego człowieka”

Najbliższa konferencja Centrum Duchowości Świeckich będzie poświęcona zagadnieniu „Gender - kształtowanie nowego człowieka”. W tematykę tę wprowadzi nas pani dr Irena Grochowska - adiunkt Instytutu Ekologii i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), członek Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego UKSW, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika naukowego i Vice Prezes Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego „Fides et Ratio”. Podejmie ona próbę zdefiniowania gender, wskaże na jego założenia, aksjomaty, sposoby wdrażania oraz zagrożenia i skutki, do których ta ideologia prowadzi. 

Konferencja odbędzie się: w środę 26 lutego o g. 18.00.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz