piątek, 24 lutego 2012

Rocznica prezentacji obrazu Matki Bożej Łaskawej

Za miesiąc:

Rocznica prezentacji obrazu
Matki Bożej Łaskawej,
Patronki Warszawy 

     Wielkimi krokami zbliża się rocznica ogłoszenia Matki Bożej Łaskawej patronką Warszawy. Z tej okazji redakcja Sanktuarium oo. Jezuitów przy ul. Świętojańskiej chciałaby przybliżyć nieco historię obrazu Matki Bożej Łaskawej ze strzałami. W tym celu odwołamy się do publikacji wydanej niedawno przez ks. dr. Józefa Marię Bartnika SJ we współpracy z Ewą Storożyńską, pt. Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą: dzieje kultu i łaski (Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 2011, rozdz. 6). Sam wizerunek, choć wykonany przez polskiego artystę, nawiązuje do obrazu Matki Bożej w Faenzie we Włoszech. Popularność kultu miała swoje źródła w tradycji procesji pokutno-błagalnych ku czci Bogurodzicy, wywodzących się jeszcze z czasów papieża Grzegorza Wielkiego. W Polsce wizerunek Matki Bożej Łaskawej ze strzałami powstał z inicjatywy ojców pijarów, a zwłaszcza jednego z nich − ks. Hiacynta Orsellego, spowiednika nuncjusza papieskiego Cosimo de Torresa. Uroczystość odsłonięcia obrazu miała miejsce w kościele ojców pijarów na ul. Długiej. Krótko potem pojawiła się zaraza, która szczęśliwie nie wyrządziła stolicy szkód. Warszawianie gremialnie uznali to za dowód interwencji Matki Bożej Łaskawej, którą wnet ogłoszono Patronką stolicy, a ponadto Strażniczką Polski. Jednak na prawdziwą koronację obraz musiał czekać aż do 1973 r., do czasów Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Surowe przepisy Stolicy Apostolskiej uniemożliwiły to wcześniej. 24 marca mija 361. rocznica prezentacji obrazu mieszkańcom Warszawy. Tego dnia dokładniej opowiemy o tym cudownym obrazie. Przy okazji warto dodać, że 7 października mija 39. rocznica ogłoszenia Matki Bożej Łaskawej główną Patronką Warszawy, stolicy Polski.

Grzegorz Wysokiński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz