poniedziałek, 3 września 2012

KALENDARIUM ŻYCIA KS. PIOTRA SKARGI SJ - Cz. 4

 KALENDARIUM ŻYCIA KS. PIOTRA SKARGI SJ


1606                        Publikuje Żołnierskie nabożeństwo, w którym wymienia obowiązki prawego rycerza, podaje teksty stosownych modlitw oraz przykłady z Biblii i minionych wieków. Książka ta wywrze trwały wpływ, widoczny jeszcze w poezji konfederacji barskiej
1607                        Ukazuje się drukiem, tłumaczone przez P. Skargę, obejmujące dwanaście tomów, drugie wydanie Annales ecclesiastici (Roczne dzieje kościelne) autorstwa Cezara Baroniusza
1607                        Publikuje podzielone na 4 części dzieło pt.: Próba zakonu Societatis Iesu, w którym omawia dzieje i rozwój zakonu, jego działalność misyjną i walkę z herezją. Następnie bierze w obronę jezuitów prześladowanych w różnych krajach Europy i Azji, w tym także na Wyspach Brytyjskich. W ostatniej części wzywa do traktowania z dystansem oszczerstw rzucanych na jezuitów
1607                        Publikuje streszczenie Procesu konfederacyjej w dziełku pt.: Dyskurs na konfederacyją
29. VI. 1608            Odprawia się pierwsze nabożeństwo w budowanym dzięki staraniom P. Skargi krakowskim kościele świętych Piotra i Pawła
1609                        Publikuje w Krakowie Aeropagus, to jest wykład słów ś. Pawła Apostoła
1610                        W Wilnie publikuje broszurę Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Stanowi ona streszczenie Kazań sejmowych
1610                        Z inicjatywy i dzięki staraniom P. Skargi rozpoczyna się budowa kościoła jezuitów obok kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Warszawie
1610                        Publikuje w Krakowie dzieło pt.: Na treny i lament Teofila Ortologa do Rusi greckiego nabożeństwa przestroga, odwołujące się do rzeczywistości Unii Brzeskiej i prawosławia
1611                        Przedstawia uczestnikom synodu diecezjalnego w Wilnie swój testament duchowy, który zostaje opublikowany pt.: Wzywanie do jednej zbawiennej wiary, powracający do kwestii jedności Kościoła
1611                        Przenosi się na stałe wraz z dworem królewskim do Warszawy, która wkrótce stanie się nową stolicą Rzeczypospolitej. Ponieważ nie ma tu placówki jezuitów P. Skarga zamieszkuje przy kolegiacie św. Jana
26. IX. 1611            Wygłasza swe ostatnie kazanie sejmowe, nawiązujące do aktualnej sytuacji państwa
5. IV. 1612              Składa kolejną prośbę o możliwość zakończenia posługi kaznodziei królewskiego, motywując ją swym podeszłym wiekiem (ma wtedy 76 lat). Jego prośba zostaje przyjęta.
22. IV. 1612            Na Wielkanoc wygłasza ostatnie kazanie jako kaznodzieja królewski
2. V. 1612               Po raz ostatni udziela Komunii św. parze królewskiej i swemu wychowankowi Władysławowi
3. V. 1612               Opuszcza Warszawę, zatrzymując się po drodze na kilka dni w spalonym niedawno Sandomierzu, gdzie wygłasza 3 kazania, nawołujące do składania ofiar na pogorzelców
29. V. 1612             Przybywa do Krakowa, gdzie zamieszkuje w domu zakonnym przy kościele św. Barbary
27. IX. 1612            Umiera w Krakowie. Na jego pogrzeb przybywa ponad 100 jezuitów, liczne duchowieństwo, mieszczanie i szlachta. Kazanie podczas pogrzebu  wygłasza dominikanin Fabian Birkowski. Zostaje pochowany w podziemiach kościoła świętych Piotra i Pawła
1612                        Już po śmierci P. Skargi ukazuje się w Krakowie sygnowany jego nazwiskiem Messiasz nowych arianów wedle Alkoranu tureckiego
1619                        Na budowanym z inicjatywy P. Skargi krakowskim kościele świętych Piotra i Pawła zostaje zasklepiona kopuła i umieszczony na niej duży pozłacany krzyż

sobota, 1 września 2012

KALENDARIUM ROKU PIOTRA SKARGI 2012 - WRZESIEŃ

WRZESIEŃ27.09.2012 

KRAKÓW
Główne Uroczystości 400-lecia śmierci księdza Piotra Skargi SJ. - Kościół Świętych Apostołów Piotra i PawłaCZERWIEC

05.06.2012 


TORUŃ - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 godz.17.00, sala 310; Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych, wykład : prof. Wojciech Polak „Krytyka polskich wad narodowych, a także elementów życia społecznego i politycznego w kazaniach ks. Piotra Skargi, jako źródło do refleksji nad dzisiejszą kondycją państwa i narodu polskiego”

MAJ
14.05.2012

KRAKÓW -  Akademia Ignatianum                 
Sesja Naukowa – Udział : Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Katolicki w Rużomberku - Słowacja 


12.05.2012WARSZAWA - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy         
godz.20.00. Msza Św. Przewodniczy  Metropolita Warszawski kardynał Kazimierz Nycz odsłonięcie popiersia Piotra Skarg SJ. Śpiewa Chór chłopięcy i Męski Uniwersytetu Muzycznego im F. Chopina pod dyrekcją  prof. Krzysztofa Kusiel-Moroza


10.05.2012

TORUŃ-Uniwersytet Mikołaja Kopernika                                                                       
godz. 17.00: Wydział Teologiczny, Aula Magna                                                              
wykład: ks. prof. Jan Perszon , Kościół wojujący? Wizja Kościoła w kazaniach ks. Piotra Skargi”Za nami:

KWIECIEŃ

19.04.2012

TORUŃ
Duszpasterstwo Akademickie OO. Jezuitów godz. 20.00
Prof. Zofia Mocarska-Tyc, Instytut Literatury Polskiej „Ks. Piotr Skarga w malarskiej wizji Jana Matejki"

MARZEC

28.03.2012

TORUŃ
Uniwersytet Mikołaja Kopernika godz.16.30
Instytut Historii i Archiwistyki, Collegium Humanisticum, ul. W. Bojarskiego 1, Aula, sala AB 1.22:
- wykład: prof. Kazimierz Maliszewski , „Ks. Piotr Skarga (1536-1612)- propagator kulturowej i duchowej przemiany szlachty polskiej i stworzonego przez nią ustroju państwowego”


LUTY

05.02.2012
WARSZAWA
Kościół Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy ul. Świętojańska 10 , godz. 17.30
- Msza św. Rozpoczęcie roku Piotra Skargi SJ. Przewodniczy Nuncjusz Apostolski w Polsce – Abp Celestino Migliore.

TORUŃ
Kościół Akademicki Ducha Świętego, godz.17.00
- Msza św. (rocznica urodzin ks. Piotra Skargi) - wykład: o. dr Robert Danieluk SJ, Rzymskie Archiwum Towarzystwa Jezusowego: Jezuickie inspiracje działań Piotra Skargi - „Kazania Sejmowe” ks. Piotra Skargi w interpretacji Pawła Kowalskiego – aktora Teatru Horzycy w Toruniu

KRAKÓW
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, godz.13.00
–Msza św., przewodniczy O. Krzysztof Biel SJ – Rektor kolegium w Krakowie -transmisja TV Polonia

02.02.2012
Grójec - obchody rocznicy urodzin i chrztu księdza Piotra Skargi SJ.

STYCZEŃ

29 .01. 2012
godz.11.05 Radio Kraków audycja pod tytułem "Ks. Piotr Skarga - kaznodzieja na XXI wiek"

02-08.01.2012
Z okazji rozpoczętego Roku Piotra Skargi SJ redakcja Programu I Polskiego Radia przygotowała cykl audycji o wielkim Polaku, kaznodziei i dobroczyńcy.