poniedziałek, 18 czerwca 2012

KALENDARIUM ŻYCIA KS. PIOTRA SKARGI SJ - Cz. 1

 KALENDARIUM ŻYCIA KS. PIOTRA SKARGI SJ

2. II. 1536               Przychodzi na świat we wsi Kobylin k. Grójca jako syn Michała i Anny z d. Świętek
1. I. 1552                 Rozpoczyna studia na Akademii Krakowskiej
1555                        Zostaje Rektorem Szkoły Kolegiackiej przy Kolegiacie św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Kształciła ona kandydatów do kapłaństwa w archidiakonacie warszawskim. Mieściła się przy ul. Dziekanii.
1557                        Zostaje wychowawcą Jana Tęczyńskiego, syna Andrzeja – wojewody lubelskiego
1560                        Wyjeżdża z Janem Tęczyńskim jako jego mentor do Wiednia
1562                        Przebywa na dworze Prymasa Polski abpa gnieźnieńskiego Jakuba Uchańskiego
Ok. 1564                 Przyjmuje święcenia kapłańskie prawdopodobnie z rąk abpa lwowskiego Jana Tarły
IX. 1563                  Obejmuje posługę proboszcza w Rohatynie
V. 1564                   Zostaje kanonikiem lwowskim
XII. 1564                 Rezygnuje z probostwa w Rohatynie ze względu na zwiększanie się ilości jego zaangażowań we Lwowie
III. 1565                  Zostaje kanonikiem kapituły lwowskiej
V. 1565                   Zostaje nadwornym kapelanem Jana Krzysztofa Tarnowskiego w Gorliczynie pod Przeworskiem
1567                        Zostaje kaznodzieją katedralnym we Lwowie. Z funkcją tą łączy posługę duszpasterską wśród chorych i więźniów oraz innowierców
X. 1568                   Opuszcza Lwów i udaje się do Rzymu
28. I. 1569               Dociera do Rzymu
2. II. 1569               W dniu swych 33. urodzin rozpoczyna nowicjat w Zakonie Jezuitów w Rzymie przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale
6. VIII. 1569           Rozpoczyna formację (wraz ze Stanisławem Warszewickim) w prowadzonym przez jezuitów Kolegium Rzymskim. Na życzenie papieża Piusa V pełni wówczas także obowiązki penitencjarza słowiańskiego w Bazylice św. Piotra w Rzymie
IV. 1571                  Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych wyrusza w drogę powrotną do Polski
Pocz.V.1571            Zatrzymuje się w Sankt Vait w Karyntii, gdzie zapoznaje się z ciężką sytuacją katolików żyjących pośród protestanckiej większości
15-20.V.1571           Przebywa w Wiedniu
Pocz.VI.1571          Rozpoczyna posługę kaznodziei w kolegiacie w Pułtusku
X. 1571                   Opuszcza Pułtusk ze względu na trwającą w nim epidemię i udaje się do Lwowa, stając się ponownie kaznodzieją w tamtejszej katedrze
1. V. 1572               Wygłasza w Warszawie kazanie do posłów zebranych na posiedzeniu sejmu, który obraduje w dniach 12.III-28.V.1572
VI. 1573                  Zostaje Wicerektorem Kolegium Jezuitów w Wilnie, powstałego w X. 1570 r. i przeobrażonego 1. V. 1579 r. przez króla Stefana Batorego w Akademię Wileńską, której przysługują te same prawa i przywileje co Uniwersytetowi Krakowskiemu. Akademia Wileńska jest drugą po Collegium Romanum uczelnią przygotowującą profesorów jezuitów do prowadzenia zajęć na wyższych uczelniach
1573                        Przy kościele św. Jana w Wilnie zakłada Bractwo Przenajświętszego Sakramentu i Miłosierdzia, do zadań którego należy: nawracanie innowierców, zbieranie jałmużny, opieka nad ubogimi i chorymi oraz zwalczanie pijaństwa i rozpusty. Równocześnie tworzy Bank Pobożny, udzielający bezprocentowych pożyczek

poniedziałek, 11 czerwca 2012

Noc Muzeów w Sanktuarium - Cz. 6 - Ks. Piotr Skarga SJ

     Nasze Sanktuarium włączyło się w tegoroczną „Noc muzeów”, udostępniając do zwiedzania podziemia naszego kościoła, w których przygotowano 6 wystaw.
    Obejrzało je w sumie 2956 osób.
Więcej informacji w artykule cz.1: http://laskawa.blogspot.com/2012/05/noc-muzeow-w-sanktuarium-cz-1.html


Ks. Piotr Skarga SJ

Ks. Piotr Skarga (Pawęski) (1536-1612) – nauczyciel i kaznodzieja na Litwie, Białorusi i w Inflantach. Założyciel kilku kolegiów jezuickich, pierwszy rektor Akademii Wileńskiej. Był duszpasterzem mającym doskonałe wyczucie zapotrzebowań społecznych. Wrażliwy na krzywdę najbiedniejszych powołał liczne instytucje, które świadczyły im pomoc, m. in. Bractwo Miłosierdzia. Przez 24 lata pełnił obowiązki kaznodziei króla Zygmunta III Wazy, wraz z którym przeniósł się do Warszawy. Tu zainicjował budowę tutejszej świątyni. Na pół roku przed śmiercią Skarga wyprosił zwolnienie go z urzędu kaznodziei królewskiego i powrócił do Krakowa. Jest on autorem licznych publikacji. Największą sławę przyniosły mu prezentowane m. in. na wystawie „Kazania sejmowe”. Jako kaznodzieja królewski Skarga troszczył się o wzmocnienie autorytetu monarchy, porządek w życiu politycznym oraz przestrzegał przed możliwością upadku Rzeczypospolitej.
piątek, 8 czerwca 2012

Noc Muzeów w Sanktuarium - Cz. 5 - Św. Andrzej Bobola

      Nasze Sanktuarium włączyło się w tegoroczną „Noc muzeów”, udostępniając do zwiedzania podziemia naszego kościoła, w których przygotowano 6 wystaw.
    Obejrzało je w sumie 2956 osób.
Więcej informacji w artykule cz.1: http://laskawa.blogspot.com/2012/05/noc-muzeow-w-sanktuarium-cz-1.html


Św. Andrzej Bobola

     Wystawa prezentuje eksponaty związane z życiem, działalnością duszpasterską i męczeńską śmiercią św. Andrzeja Boboli (który w latach 1636-1637 pracował w tutejszej świątyni) oraz rozwojem jego kultu. Tu też spoczywały jego relikwie od 27 września 1939 r. do 14 sierpnia 1944 r. Wśród eksponatów znajdziemy cegłę wyjętą z fundamentów domu, w którym się urodził, monety, którymi mógł się posługiwać i tomik poezji jego kolegi ze szkolnej ławy, a potem współnowicjusza, Macieja Sarbiewskiego SJ. Najbardziej sugestywnym eksponatem jest złamany relikwiarz z relikwiami cząstkowymi świętego, który był obecny na pokładzie samolotu, który uległ katastrofie w Smoleńsku 10. 04. 2010 r.
     Urodzony w 1591 r. w rodzinie szlacheckiej jako 20-latek wstąpił do zakonu jezuitów. Ukończył Akademię Wileńską, gdzie studiował filozofię i teologię. Był kaznodzieją, misjonarzem, pedagogiem i spowiednikiem, znanym z wielkiego serca i wrażliwości na ludzką krzywdę. Nazywano go apostołem Pińszczyzny i Polesia, terenów bardzo zaniedbanych pod względem religijnym. Swą niebywałą żarliwością i chrześcijańską miłością bliźniego wpłynął na przejście wielu prawosławnych na katolicyzm, dzięki czemu zyskał przydomek „łowcy dusz – duszochwata”. Zginął okrutnie zamordowany przez kozaków 16 maja 1657 r. Pomimo straszliwych tortur do ostatnich chwil życia był wielkim świadkiem wiary w Jezusa Chrystusa. W kwietniu 2002 r. został ogłoszony jednym z patronów Polski.
poniedziałek, 4 czerwca 2012

Noc Muzeów w Sanktuarium - Cz. 4 - Ikony grupy ikonopisów warszawskich Agathos

     Nasze Sanktuarium włączyło się w tegoroczną „Noc muzeów”, udostępniając do zwiedzania podziemia naszego kościoła, w których przygotowano 6 wystaw.
    Obejrzało je w sumie 2956 osób.
Więcej informacji w artykule cz.1: http://laskawa.blogspot.com/2012/05/noc-muzeow-w-sanktuarium-cz-1.html


Ikony grupy ikonopisów warszawskich Agathos

Grupa Aghatos powstała w 2003 r. pod kierunkiem o. Zygfryda Kota SJ w Pracowni św. Łukasza w Krakowie. To wspólnota osób zafascynowanych ikoną jako formą sztuki i modlitwy. W swej twórczości odwołuje się zarówno do wzornictwa pierwszych wieków chrześcijaństwa, jak i do kultury polskiej, dzięki czemu łączy tradycję Kościoła Wschodniego i Zachodniego. Oprócz tworzenia oryginalnych ikon, grupa podejmuje szereg inicjatyw popularyzatorskich, wśród których można wymienić:

  • organizację wystaw ikonograficznych 
  • organizację rekolekcji opartych na duchowości ikony 
  • pokazy i prelekcje dla grup religijnych i świeckich (w tym spotkania z młodzieżą szkolną). 
Szczegóły: www.agathos.art.pl; telefony na www.
piątek, 1 czerwca 2012

KALENDARIUM ROKU PIOTRA SKARGI 2012 - Czerwiec

CZERWIEC


05.06.2012 


TORUŃ - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 godz.17.00, sala 310; Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych, wykład : prof. Wojciech Polak „Krytyka polskich wad narodowych, a także elementów życia społecznego i politycznego w kazaniach ks. Piotra Skargi, jako źródło do refleksji nad dzisiejszą kondycją państwa i narodu polskiego”

MAJ
14.05.2012

KRAKÓW -  Akademia Ignatianum                 
Sesja Naukowa – Udział : Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Katolicki w Rużomberku - Słowacja 


12.05.2012WARSZAWA - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy         
godz.20.00. Msza Św. Przewodniczy  Metropolita Warszawski kardynał Kazimierz Nycz odsłonięcie popiersia Piotra Skarg SJ. Śpiewa Chór chłopięcy i Męski Uniwersytetu Muzycznego im F. Chopina pod dyrekcją  prof. Krzysztofa Kusiel-Moroza


10.05.2012

TORUŃ-Uniwersytet Mikołaja Kopernika                                                                       
godz. 17.00: Wydział Teologiczny, Aula Magna                                                              
wykład: ks. prof. Jan Perszon , Kościół wojujący? Wizja Kościoła w kazaniach ks. Piotra Skargi”Za nami:

KWIECIEŃ

19.04.2012

TORUŃ
Duszpasterstwo Akademickie OO. Jezuitów godz. 20.00
Prof. Zofia Mocarska-Tyc, Instytut Literatury Polskiej „Ks. Piotr Skarga w malarskiej wizji Jana Matejki"

MARZEC

28.03.2012

TORUŃ
Uniwersytet Mikołaja Kopernika godz.16.30
Instytut Historii i Archiwistyki, Collegium Humanisticum, ul. W. Bojarskiego 1, Aula, sala AB 1.22:
- wykład: prof. Kazimierz Maliszewski , „Ks. Piotr Skarga (1536-1612)- propagator kulturowej i duchowej przemiany szlachty polskiej i stworzonego przez nią ustroju państwowego”


LUTY

05.02.2012
WARSZAWA
Kościół Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy ul. Świętojańska 10 , godz. 17.30
- Msza św. Rozpoczęcie roku Piotra Skargi SJ. Przewodniczy Nuncjusz Apostolski w Polsce – Abp Celestino Migliore.

TORUŃ
Kościół Akademicki Ducha Świętego, godz.17.00
- Msza św. (rocznica urodzin ks. Piotra Skargi) - wykład: o. dr Robert Danieluk SJ, Rzymskie Archiwum Towarzystwa Jezusowego: Jezuickie inspiracje działań Piotra Skargi - „Kazania Sejmowe” ks. Piotra Skargi w interpretacji Pawła Kowalskiego – aktora Teatru Horzycy w Toruniu

KRAKÓW
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, godz.13.00
–Msza św., przewodniczy O. Krzysztof Biel SJ – Rektor kolegium w Krakowie -transmisja TV Polonia

02.02.2012
Grójec - obchody rocznicy urodzin i chrztu księdza Piotra Skargi SJ.

STYCZEŃ

29 .01. 2012
godz.11.05 Radio Kraków audycja pod tytułem "Ks. Piotr Skarga - kaznodzieja na XXI wiek"

02-08.01.2012
Z okazji rozpoczętego Roku Piotra Skargi SJ redakcja Programu I Polskiego Radia przygotowała cykl audycji o wielkim Polaku, kaznodziei i dobroczyńcy.