poniedziałek, 21 maja 2012

Noc Muzeów w Sanktuarium - Cz. 1

     Nasze Sanktuarium włączyło się w tegoroczną „Noc muzeów”, udostępniając do zwiedzania podziemia naszego kościoła, w których przygotowano 6 wystaw. 
Obejrzało je w sumie 2956 osób.
 W świątyni natomiast umieściliśmy wystawę poświęconą naszemu współbratu zakonnemu, ks. kard. Adamowi Kozłowieckiemu, więźniowi Obozu Koncentracyjnego w Dachau i wielkiemu misjonarzowi w Zambii. Tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania do „Nocy muzeów” i sprawny jej przebieg składamy bardzo serdeczne wyrazy wdzięczności.

Wystawy:
Malarstwo Anny Beaty Wasilewicz
Ikony grupy ikonopisów warszawskich Agathos
Tkaniny artystyczne Łukasza Czarcińskiego
Powstanie Warszawskie 1944 r
Św. Andrzej Bobola
Ks. Piotr Skarga SJPowstanie Warszawskie 1944 r. 

     Walki powstańcze nie oszczędziły Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Zachowały się z tamtych czasów eksponaty świadczące o prowadzonych tu działaniach zbrojnych, krzyże ustawiane na miejscach pochówku tych, którzy wtedy zmarli lub zginęli oraz nieliczne przedmioty, które udało się wydobyć z ruin. Wystawę uzupełniają fotografie, monety, medale i publikacje nawiązujące do tych wydarzeń. Stanowią one jakąś formę odniesienia do tego, co działo się tu w sierpniu i wrześniu 1944 r. Podobnie jak w literaturze tamtych dni, tak i w sztuce oraz materiałach dokumentalnych utrwalony jest tragizm pokolenia, które godziło się z koniecznością uczestnictwa w walce zbrojnej z pobudek patriotycznych, nie akceptując nierzadko jednocześnie samego procederu zabijania. Pojawia się tu symbolika cierpienia i śmierci, ukazanie ludzkiego losu w czasach powszechnej nienawiści i poszukiwanie obecności Boga pośród największych tragedii Ojczyzny i konkretnych ludzi.
CDN...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz