piątek, 12 września 2014

Relikwie Jana Pawła II w Sanktuarium

Święty w sanktuarium  TOMASZ GOŁĄB /FOTO GOŚĆBędziemy modlić się w tym sanktuarium, żeby potwierdzić naszą wierność św. Janowi Pawłowi II – zapewniała Elżbieta Olejnik 
W liturgiczne wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi przedstawiciele Akcji Katolickiej przekazali sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście relikwie św. Jana Pawła II.
Relikwie św. Jana Pawła IITOMASZ GOŁĄB /FOTO GOŚĆ- To moja ostatnia Msza św. z waszym udziałem, której przewodniczę w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Od 28 września będę posługiwał w Świętej Lipce - zapowiedział ks. Aleksander Jacyniak SJ, pozując do wspólnego zdjęcia
- To nie przypadek. Relikwie św. Jana Pawła II trafiają w rocznicę wiktorii wiedeńskiej do sanktuarium maryjnego w dniu Najświętszego Imienia Maryi. A przecież św. Jan Paweł II był jednym z największych czcicieli Maryi, jakich zna współczesna historia Kościoła – mówił ks. Aleksander Jacyniak, odbierając z rąk Elżbiety Olejnik, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej cenny relikwiarz – dar członków AK dla sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.
Mszę św. koncelebrowali także ks. Cezary Smuniewski, diecezjalny asystent ruchu oraz o. Lesław Ptak, który 28 września zastąpi ks. Jacyniaka w funkcji rektora sanktuarium.
- Zechciejmy relikwie potraktować jako widzialny znak prawdy świętych obcowania, mówiącej że święci obywatele nieba mogą i chcą wspierać nas, pielgrzymujących przez tę ziemię – mówił w homilii o. Aleksander Jacyniak SJ, wspominając własne spotkania z Karolem Wojtyłą i Janem Pawłem II, a także chwile Jego odchodzenia do Domu Ojca. - Twa agonia, zaczęła się w pierwszy piątek miesiąca, zapraszający do kontemplacji męki i śmierci naszego Pana. Granicę śmierci przekraczałeś w blasku przeżywanego kilka dni wcześniej Zmartwychwstania, i w pierwszą sobotę miesiąca, dedykowaną Matce Najświętszej. Przekraczałeś granicę śmierci w godzinę Apelu Jasnogórskiego, w wigilię ustanowionego przez ciebie święta Miłosierdzia Bożego. Trudno znaleźć skumulowanie bardziej wymownych dni – mówił ks. Jacyniak.
Relikwie przekazała Elżbieta Olejnik, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji WarszawskiejTOMASZ GOŁĄB/ FOTO GOŚĆRelikwie przekazała Elżbieta Olejnik, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej- Jesteśmy wdzięczni Janowi Pawłowi II za to, że upomniał się o obecność Akcji Katolickiej na duszpasterskiej mapie Polski. Tę wdzięczność okazujemy w bardzo wielu formach. Modlitwa przy relikwiach świętego Jana Pawła, które na stałe będą obecne w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Głównej Patronki Stolicy i Patronki Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, będą dziękczynieniem za kanonizację papieża Polaka i potwierdzeniem naszej wierności św. Janowi Pawłowi II, w której nie ustajemy – powiedziała na koniec Elżbieta Olejnik, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz