sobota, 26 października 2013

„Dramat chrześcijan w Syrii dziś”

Wiadomości z Centrum Duchowości Świeckich
Warszawa październik – grudzień 2013 

Numer 57 
 Jesienne konferencje otwarte 

 „Dramat chrześcijan w Syrii dziś” 

 Środa 30 X 2013, g. 18.00 

   Od wielu miesięcy jesteśmy świadkami dramatycznego konfliktu zbrojnego w Syrii. W próby jego rozwiązania zaangażowały się największe mocarstwa dzisiejszego świata. Włączył się w nie także papież Franciszek i Stolica Święta, zapraszając do postu i modlitwy, podejmując jednocześnie dyplomatyczne zabiegi o poszukiwanie pokojowych sposobów zakończenia go. Syria jest terenem, gdzie rodziło się i rozwijało chrześcijaństwo w pierwszych wiekach. Choć dziś chrześcijanie są tam w zdecydowanej mniejszości, dają jednak odważne świadectwo swej przynależności do Chrystusa. Dramat chrześcijan żyjących w Syrii dziś przybliży o. Zygmunt Kwiatkowski SJ. W przeszłości był on duszpasterzem akademickim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez ostatnich 30 lat pracował natomiast jako misjonarz w Syrii i zamierza tam powrócić, gdy sytuacja ustabilizuje się i nie będzie mu groziło porwanie i śmierć.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz