niedziela, 17 maja 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE


Najbliższa Msza święta Mężczyzn zostanie odprawiona w Sanktuarium  Matki Bożej Łaskawej w czwartek 21 maja o godz. 21:00.

W sobotę 23 maja po ostatniej mszy św. (ok. godziny 20.45) odbędzie się koncert dwóch chórów w ramach Międzynarodowych Spotkań Chóralnych. Wystąpi Miejsko-Parafialny Chór Cantores Misericordiae (dyrygent Zbigniew Szablewski) i Chór Bazyliki Świętego Krzyża Sursum Corda (dyrygent Emilia Melon). Serdecznie zapraszamy!

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 24 maja, po ostatniej mszy św. (ok. godziny 20.50) odbędzie się koncert staropolskich pieśni o Duchu Świętym, zatytułowany: Pomóż mi, Święty Dusze, Twoją chwałę mnożyć. Wykonają go: Schola Świętego Wawrzyńca (śpiew), Filip Taranienko (kantor Scholi, lira korbowa) oraz Witold Błaszczyk (śpiew, organy). Koncert jest próbą przywrócenia do życia zapomnianych dzisiaj średniowiecznych i renesansowych nabożnych śpiewów oraz ukazania ich ponadczasowej aktualności i prostego piękna. Serdecznie zapraszamy!

Również w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego po każdej Mszy świętej przeprowadzona zostanie kwesta do puszek i zbiórka darów rzeczowych dla Domu Samotnej Matki prowadzonego przez Siostry Urszulanki w Tarnowie. Dom daje schronienie kobietom na czas porodu i pierwszych tygodni życia z dziećmi. Stale przebywa w nim kilkanaście matek z noworodkami. Dary rzeczowe, jakie można przynieść za tydzień, to wszelkie przybory, ubrania i artykuły higieniczne dla noworodków. Zarówno dary materialne, jak i datki pieniężne zbierane będą przez wolontariuszy i w całości trafią do Domu Samotnej Matki jeszcze w maju (między Dniem Matki 26.05 a Dniem Dziecka 1.06).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz