poniedziałek, 11 czerwca 2012

Noc Muzeów w Sanktuarium - Cz. 6 - Ks. Piotr Skarga SJ

     Nasze Sanktuarium włączyło się w tegoroczną „Noc muzeów”, udostępniając do zwiedzania podziemia naszego kościoła, w których przygotowano 6 wystaw.
    Obejrzało je w sumie 2956 osób.
Więcej informacji w artykule cz.1: http://laskawa.blogspot.com/2012/05/noc-muzeow-w-sanktuarium-cz-1.html


Ks. Piotr Skarga SJ

Ks. Piotr Skarga (Pawęski) (1536-1612) – nauczyciel i kaznodzieja na Litwie, Białorusi i w Inflantach. Założyciel kilku kolegiów jezuickich, pierwszy rektor Akademii Wileńskiej. Był duszpasterzem mającym doskonałe wyczucie zapotrzebowań społecznych. Wrażliwy na krzywdę najbiedniejszych powołał liczne instytucje, które świadczyły im pomoc, m. in. Bractwo Miłosierdzia. Przez 24 lata pełnił obowiązki kaznodziei króla Zygmunta III Wazy, wraz z którym przeniósł się do Warszawy. Tu zainicjował budowę tutejszej świątyni. Na pół roku przed śmiercią Skarga wyprosił zwolnienie go z urzędu kaznodziei królewskiego i powrócił do Krakowa. Jest on autorem licznych publikacji. Największą sławę przyniosły mu prezentowane m. in. na wystawie „Kazania sejmowe”. Jako kaznodzieja królewski Skarga troszczył się o wzmocnienie autorytetu monarchy, porządek w życiu politycznym oraz przestrzegał przed możliwością upadku Rzeczypospolitej.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz