sobota, 4 kwietnia 2015

Grób Pański 2015

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego» J 3,5

«Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu» J 4,14

W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza» J 7,37-38


Dlatego są przed tronem Boga
i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy.
A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi.
Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć,
i nie porazi ich słońce ani żaden upał,
bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu,
i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu». Ap 7,15-17


I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe».
I mówi: «Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe».
I rzekł mi: «Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec.

Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia». Ap 21,5-6


I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ,
wypływającą z tronu Boga i Baranka.
Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach,
drzewo życia, rodzące dwanaście owoców -
wydające swój owoc każdego miesiąca -
a liście drzewa służą do leczenia narodów.
Nic godnego klątwy już odtąd nie będzie.
I będzie w nim tron Boga i Baranka,
a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. Ap 22,1-3

Podchodząc do Grobu Pańskiego na drogę zaprasza nas wyboista kamienista ścieżka, która symbolizuje naszą ziemską drogę, rzeczywistość. Na tej drodze leży Chrystus przykryty całunem z wypisanym cytatem Apokalipsy św. Jana: 'Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem'. Chcąc iść dalej musimy więc przejść przez śmierć Chrystusa. Nie ma innej drogi. Przez Jego śmierć przechodzimy do prawdziwego życia. W tym miejscu kamienista, ziemska ścieżka zmienia się w niebiański kobierzec z kwiatów, żywy bo karmiony wodą. Woda Życia wypływa z monstrancji. Autorką projektu Grobu Pańskiego jest Elżbieta Nehring, architekt i architekt wnętrz, członkini Grupy Odnowy w Duchu Świętym "Maranatha" z kościoła św. Marcina przy ul. Piwnej. P. Elżbieta w sposób szczególny przeżyła całonocne czuwanie w kościele Grobu Pańskiego w Jerozolimie i ten projekt zrodził się z następującej refleksji: W dzisiejszych czasach życie jest odrzucane, źle traktowane. Zajmujemy się sprawami powierzchownymi głupotami, nie wiemy jak żyć i boimy się śmierci. Ludzie masowo popadają w depresję i nie widzą sensu istnienia, ponieważ nie mają żywej wiary. Sens życia przywraca wiara w Zmartwychwstanie. Prawdziwe życie zapewnia i podtrzymuje Woda Żywa, którą daje Chrystus. Cytaty z Ewangelii wg św. Jana i z Apokalipsy nam to objawiają.

W godzinach 11-15 czuwanie przy Grobie Pańskim animowali Schola Świętego Wawrzyńca z Glinianki oraz Bractwo Dobrej Śmierci z Józefowa. Śpiewane były Godzinki o Męce Pańskiej i tradycyjne, staropolskie pieśni pasyjne.

Po Wigilii Paschalnej Grób Pański zmienił się:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz