środa, 28 stycznia 2015

Centrum Duchowości Świeckich - "Czym jest Boża sprawiedliwość? Czy jeszcze to rozumiemy?"

 W środę 28 stycznia br. o godzinie 19.00, w podziemiach naszego Sanktuarium, odbyło się kolejne spotkanie organizowane w ramach Centrum Duchowości Świeckich. Konferencję wprowadzającą pt. "Czym jest Boża sprawiedliwość? Czy jeszcze to rozumiemy?" Wygłosił ją jezuita pracujący przy naszym Sanktuarium o. Zdzisław Wojciechowski SJ. Jesteśmy w szczególnym punkcie historii Kościoła i świata. Dotychczasowe rozumienie sprawiedliwości i jej praktyka w wersji liberalnej się wyczerpały. Dodatkowo coraz bardziej doświadczamy pojęciowej wieży Babel. Dotyczy to przede wszystkim pojęcia sprawiedliwości. O. Zdzisław pokazał próby czynione przez amerykańskich filozofów społecznych zwanych, Komunitarianami, które są w dużej mierze zbieżne z nauczaniem Katolickiej Nauki Społecznej, szczególnie zaś Benedykta XVI.

Centrum Duchowości Świeckich jest propozycją pogłębienia formacji zarówno dla osób zrzeszonych w ruchach, wspólnotach i stowarzyszeniach jak również dla osób niezrzeszonych a pragnących pogłębiać swoją duchowość. Ma to być okazja, aby nie tylko wzrastać samemu w duchowości świeckich, ale pomagać także innym oraz wspólnie poszukiwać misji świeckich w świecie.Konferencje otwarte Centrum Duchowości Świeckich odbywają się raz w miesiącu, w środy, po uprzednim ogłoszeniu, po Mszy św. o godz. 17:30, w podziemiach Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz